سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 کنکور 1400 تجربی
 رشته علوم تجربی

 

 

پذیرفته شدگان آزمون

تیزهوشان  1400 پایه نهم

 تقویم روز
 جستجو
 آموزش مجازی


 

دبیرستان پسرانه غیر دولتی نور ثامن  دوره اول از سال تحصیلی 93-92با عنایت به توجهات خاصه حضرت ثامن الحجج با پذیرش سه کلاس پایه هفتم شروع به فعالیت نمود.
در سال تحصیلی 94-93 با توجه به فضای آموزشی مناسب دبیرستان کارخود را با 4کلاس در پایه هفتم و هشتم ادامه می دهد . سپس درمهرماه سال 1395این دبیرستان فعالیت دوره دوم رانیزآغازنموده وتاکنون به ادامه آن نیزمشغول است وهمچنین این مدرسه درسال1396رتبه برترآزمون پیشرفت رادربین مدارس منطقه کسب نموده است .سیستم آموزشی این دبیرستان کاملاً هوشمند بوده که مشارکت دانش آموزان در امر آموزش و پرورش و یادگیری چشمگیر و قابل توجه می باشد .
 
این مرکز آموزشی در کاشان میدان معلم خیابان مفتح خیابان ایمان جنوبی ، تقریبا در قسمت مرکزی شهرستان قرار داشته و از نظر محدوده شهری دارای ویژگیهای مطلوب و دسترسی مناسب می باشد.

 کنکور 1400ریاضی
 رشته ریاضی

 

پذیرفته شدگان آزمون

تیزهوشان  99 پایه نهماسلاید شو

پذیرفته شدگان آزمون

تیزهوشان  99 پایه نهم

 دیکشنری آنلاین
 آمار بازدید

 

 متولدین امروز